Barnhälsovård

 Projekt 1101

 
Mareth Zalasar, Hornhinnetransplantation
 
Beskrivning av Projekt:
 
Bakgrund
Mareth Zalasar är en 13-årig dotter till ett par i stammen Mamanwa, Taganito, Claver. Under en rutinkontroll av hennes yngre syster, som är ett av våra fadderbarn, frågade hennes föräldrar om vi kunde hjälpa henne p.g.a. hon plötsligt ser sämre och sämre.
 
Det visade sig att Mareth har fått ett virus som kallas Post-Measles Keratitis. Detta är en efterverkning av mässling och ger ögat mindre syn p.g.a. att en fläck växer på hornhinnan. Ögonläkare förklarade att det var för sent att rädda hennes vänstra öga, medan han skrev ut medicin för att försöka rädda det högra.
 
Ögonläkaren förklarade vidare att han trodde denna sjukdom var utrotad vid det här laget, eftersom alla barn får vaccination för att förebygga detta. Tyvärr är det dock så att stammarna inte besöker sjukhusen, eller ens en barnmorska vid graviditet, och därigenom missar denna vaccination.
 
Den enda lösningen som han kunde se för att ge henne synen tillbaka, var att utföra en hornhinnetransplantation. Denna typ av operation utförs endast på två platser i Filippinerna; i Metro Manila och i Davao city. Eftersom barnet inte kan avskiljas, eller ens bli ledsagad av en förälder eller anhörig till Manila, just för dess tillhörighet till naturfolken (de är för rädda att åka så långt), är enda alternativet Davao.
 
Davao är fortfarande långt från deras boplats, uppskattningsvis 450-500km. Föräldrarna behöver träning och utbildning, liksom deras hövding och stammens råd om hennes sjukdom och hur denna kan botas, men också hur man kan ta sig till Davao och hur de ska få mat och husrum där under operationen. Stammen är anomalisk, och har inget förtroende för modern medicinsk vård.
 
Vi är därför i en situation där vi vill förebygga att andra blir blinda, av samma orsaker, men också för att hjälpa flickan att se igen. Detta är det viktigaste just nu, eftersom hon är andra årets elev i grundskolan och i sin bästa tid när det gäller läsinlärning.
 
Vi behöver därför sikta in oss finansiellt för att stödja flera mål i läkeprocessen för Mareth Zalasar. Nämligen:
 
1. Utbildning till hennes föräldrar om sjukdomen och hur den kan behandlas och botas, men också om näring för att förebygga vitaminbrist, såsom vitamin A och andra viktiga vitaminer för kroppens funktion.
 
2. Utbildning till stammen råd om virus och hur de kan bli till epidemiska fällor för stammen när de inte har vaccination. Om varför det är viktigt att ge sina medlemmar rätt att bli vaccinerade och vad en hälsounderökning innebär.
 
3. Utbildning till lärare, byråd, ansvariga för företagsrelationer, socialarbetare och andra med stammen som en del i sitt område, om hur man kan samarbeta och koordinera medicinsk hjälp och undersökningar på ett sätt som stamfolket kan förstå och acceptera delaktighet i.
 
4. Vaccination av barn mot sjukdomar för Filippinska barn, som bestämts av regeringens hälsovårdsdepartement.
 
5. Utförandet av en hornhinnetransplantation till Mareth Zalasar. Resa, mat och boendekostnader liksom även återbesök till sjukhuset.
 
Finansiering
Till en vuxen kan en hornhinna levereras inom en månad, men i Mareths fall, som barn, är man inte säker på hur lång tid det kan ta. Priset på hornhinnan är satt efter den analys som måste göras för att testa den från sjukdomar som hepatit, HIV o.s.v. samt kostnader för transport från Manila till Davao.
 
Kostnaden för en kemisk analys är beräknad till 20,000 piso och övriga kostnader (transport) till 5,000 piso. Vi beräknar att den ungefärliga totala kostnaden för vårt omhändertagande av patienten, inklusive resa, mat, övernattning och assistens till 15,000 piso, vilket gör en ungefärlig totalkostnad av 40,000 piso för att behandla Mareth.

 
Vi vill vänligen be dig om en gåva, eftersom denna operation kommer att ge oss extraordinära kostnader bortom våra besparingar, men som du kan se kommer vi också att söka bidrag lokalt genom olika välgörenhetsprogram, departement och andra organisationer.
I Mareths fall kommer vi att söka hjälp från två andra instanser när det gäller täckningen för själva sjukhusvistelsen med operation samt på sjukhuset ingående vård och eftervård.
   1. MSWD i Claver, vilket är socialförvaltningen i byn där Mareth bor.
   2. NCIP är regeringens organ för naturfolken, och de har fonder för Mamanwa, liksom för andra stammar. I detta fall är vi beroende av att hövdingen är samarbetsvillig med oss och familjen, för att släppa pengar för detta.
 
I punkt 1 och 2 ovan, tar DMC, Davao Medical Center, ansvar att pengar blir utbetalda från dessa departement. Det enda de ber om vår assistans med, är att se till att patienten får med sig en ID-handling på sin sociala status, d.v.s. en referens från stadsdelsförvaltningen och ögonläkarens rapport. Eftersom detta medför extra utgifter för oss för transporter, mat hotell och hygienprodukter, men också p.g.a. att den utbildning som vi nu behöver starta upp för att visa stammen vikten av vaccination till barnen, även till vuxna, så är vi tacksamma för din gåva för detta.
 
Den totala kostnaden för vård enligt punkt 5 ovan, med besök för utvärdering och mätning samt återbesök för transplantationen, inklusive kostnader för hornhinnan, har uppskattats till c:a 40,000 piso.
Kostnader för utbildning är fortgående, men i vilket fall är vi glada för varje gåva oavsett storlek, eftersom många små donationer ger oss möjlighet att hjälpa lika väl som en stor. I fall att pengar blir över, kommer dessa att föras över till vårt konto för barn som behöver hjälp av läkare.
 
SAMMANFATTNING av finans
Insamling av medel kommer att ske under två olika projekt nummer: CYP1101 och CYP1100.
Eftersom CYP1101 är öronmärkta för behandling av ovan beskriven patient, kommer pengar märkta med denna referens att gå till kostnader som rör hennes liv, såsom: resa, mat, övernattning, assistens, föräldrarnas utbildning, en förälder som ledsagare under behandlingen, återbesök och eftervård.
 
Om du vill bidra i detta fall, märk din inbetalning enligt följande:

 

DETTA PROJEKT ÄR GENOMFÖRT

Projektet är i mål. Flickan har nu en ny hornhinna och är tillbaka hos sin familj

 
 
 
MEDICINSK BESKRIVNING
 
HORNHINNESKADA OCH BRIST PÅ VITAMIN A
Barn med mässling äter mindre och lider av diarré, så det blir ett mindre intag av väsentlig mat och likaså med upptagningen av näring. Detta kan leda till brist på vitamin A för kritiska delar av kroppen, sådana såsom: ögat, foderceller, luftrörsvägarna till lungorna, tarmarna och immuncellerna som är en del av kroppens försvarssystem mot infektioner.
 
De barn som har mässling och redan innan har en låg nivå av vitamin A i sina reserver kan få svår brist på vitamin A. Ett sätt som svår brist på vitamin A skadar är ögat, genom att det hindrar synen p.g.a. uttorkning samt skapar ulceration på hornhinnan.
 
Barnet på bilden är ett exempel som har en stor ulcer på hornhinnan p.g.a. brist på vitamin A efter mässling. Ulcer på hornhinnan framträder gulgrön på bilden p.g.a. färgning med flouroserande vätska. Endast ett öga var drabbat på detta barn, även om hornhinneulcer med anledning av brist på vitamin A efter mässling även kan drabba båda ögonen.
 
Detta barn behandlades med tetracyklin 1% ögonsalva tre gånger dagligen i sju dagar, en lapp för att skydda ögat, samt stora doser med vitamin A supplement för två efterföljande dagar. Barnet kom tillbaka en vecka senare med sina föräldrar för en ytterligare undersökning av ögat samt en ytterligare dos med vitamin A supplement. Slutligen hade barnet ett ärr på hornhinnan, men fortfarande full syn.
 
Det är viktigt att notera att flera skador på hornhinnan kunde ha förebyggts om barnets näringsintag hade varit bättre innan insjuknandet i mässling, eller om vitamin A supplement hade givits akut i ett tidigt stadie av mässlingen.
 
Att komma med barnet för sent till behandling kan kosta barnet delar av dess syn. Det kan även bli värre - barnet kan bli blint.
 
 
Gåvor kan överföras till vårt swishnummer:
    9004599
eller till följande konto:
900 - 4599 Bg
90 04 59-9 Pg
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
Om du vill ha mer  information, kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 90 04 59-9 SEK & EUR
123 - 9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                    Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Mob. Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission