Kristna Projekt

 Projekt CHP4051

 
Jovelyn Klaveness
 
 
Beskrivning av Projekt:
 
Bakgrund
Jovelyn är ifrån byn Adlay, tillhörande Carrascal kommun i provinsen Surigao del Sur. I hennes by har man under de senaste tio åren fått nya medlemmar från stammen Mamanwa som flyttat ner från skogarna runt byn Pantukan, 10 km upp i bergen från Adlay.
 
Mamanwa är en urbefolkning i Filippinerna vars samhälle är nomadiskt, d.v.s. att de flyttar omkring under året beroende på var deras skördar och arbeten finns. Under flera organisationers arbete, däribland FTMW, har stammen flyttat närmare kommunala skolor för att få möjlighet till utbildning till sina barn.  
Detta har samtidigt inneburit att de kommit längre från sina naturliga odlingar, samt bundits till en plats. Slitningar mellan stammedlemmar har satt prägel på deras vardag. Detta p.g.a. att jorden inte är bördig för de örter och grödor som de vill odla och äta. Stammedlemmarna slits mellan att svälta men ha utbildning till sina barn, eller mat men ingen skola till barnen. Interna diskussioner har lett till splittringar och en del familjer har flyttat upp i bergen.
 
FTMW har inlett undervisning och förhandling med byråd och inblandade parter från kommun, socialförvaltning och stamfolk. Under våren 2009 tillfrågades Jovelyn av medlemmar av Mamanwa om hon ville vara deras lärare. Detta är en yttring av tilltro som vi ser med respekt på, då annars stammens medlemmar brukar dra sig tillbaka in i skogen då problem uppstår. Genom Jovelyn har vi möjlighet att visa att de omfattas av internationella mänskliga rättigheter såväl som barnkonventionen. FTMW har därför också informerat och startat ett nära arbete med stammarnas statliga organ, NCIP, National Commission of Indigenous people.
 
 
Ändamål CHP4051 Jovelyn Klaveness
Ingen i stammen har akademisk bakgrund. Endast c:a 14 barn går för närvarande i grundskolan, men det sker inte regelbundet eftersom flertalet av barnen fortfarande är frånvarande p.g.a. föräldrarnas nomadliv.
 
Jovelyn kommer att arbeta med att lära föräldrarna hur man ger näring till sina barn, hur de kan försörja sig och odla sina örter på nära håll och hur man sköter sin och barnens hygien. Detta för att underlätta deras liv i samvaro med övriga människor i samhället samt undvikande av allvarliga komplikationer vid vanliga barnsjukdomar (t.ex. blindhet efter mässling p.g.a. A-vitaminbrist).

Pågående projekt:

 
Jovelyn förbehålls att använda pengarna som hon finner bäst för stammen, men hon kommer att redovisa årsvis via FTMS hur utvecklingen går.
 
 
 
Gåvor kan överföras till vårt swishnummer:
    9004599
eller till följande konto:
900 - 4599 Bg
90 04 59-9 Pg
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
Om du vill ha mer  information, kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 90 04 59-9 SEK & EUR
123 - 9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                    Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Mob. Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 

Sänd E-mail om du har frågor eller kommentarer om denna webbplats.

© Tribe Mission