Kristna Projekt

 Projekt CHP4051

REGNSKOGENS BARN

 
Jovelyn Klaveness
 
 
Beskrivning av Projekt:
 
Bakgrund
Jovelyn är ifrån byn Adlay, tillhörande Carrascal kommun i provinsen Surigao del Sur. I hennes by har man under de senaste tio åren fått nya medlemmar från stammen Mamanwa som flyttat ner från skogarna runt byn Pantukan, 10 km upp i bergen från Adlay.
 

Mamanwa är en urbefolkning i Filippinerna vars samhälle är nomadiskt, d.v.s. att de flyttar omkring under året beroende på var deras skördar och arbeten finns. Under flera organisationers arbete, däribland FTMW, har stammen flyttat närmare kommunala skolor för att få möjlighet till utbildning till sina barn.  

Detta har samtidigt inneburit att de kommit längre från sina naturliga odlingar, samt bundits till en plats. Slitningar mellan stammedlemmar har satt prägel på deras vardag. Detta p.g.a. att jorden inte är bördig för de örter och grödor som de vill odla och äta. Stammedlemmarna slits mellan besluten att svälta men ha utbildning till sina barn, eller mat men ingen skola till barnen. Interna diskussioner har lett till splittringar och en del familjer har flyttat upp i bergen.
 

FTMW har inlett undervisning och förhandling med byråd och inblandade parter från kommun, socialförvaltning och stamfolk. Under våren 2009 tillfrågades Jovelyn av medlemmar av Mamanwa om hon ville vara deras lärare. Detta är en yttring av tilltro som vi ser med respekt på, då annars stammens medlemmar brukar dra sig tillbaka in i skogen då problem uppstår. Genom Jovelyn har vi möjlighet att visa att de omfattas av internationella mänskliga rättigheter såväl som barnkonventionen. FTMW har därför också informerat och startat ett nära samarbete med stammarnas statliga organ, NCIP, National Commission of Indigenous people.

Arbetet med att assistera barnen från Mamanwa att fortlöpande få gå i skolan har utvidgats under 2015 då vi beslutat att alla barn som lever under svältgränsen, samt stammarna Manobos och Mamanwas barn som inte har fått möjlighet att gå i skolan förut, ska omfattas av FTMWs program för näring och hygien till regnskogens barn.
 
Ändamål CHP4051 Jovelyn Klaveness
Få i stammen Mamanwa har akademisk bakgrund. Endast ett fåtal barn går för närvarande i grundskolan, men det sker inte regelbundet eftersom flertalet av barnen fortfarande är frånvarande p.g.a. föräldrarnas nomadliknande liv. Tyvärr diskrimineras de också på olika sätt då man inte har underlag från kommunens sida hur man undervisar pedagogiskt de barn som lever fritt i regnskogen.
 

Jovelyn arbetar tillsammans med FTMW med att lära föräldrarna hur man ger näring till sina barn, hur de kan försörja sig och odla sina örter på nära håll och hur man sköter sin och barnens hygien. Detta för att underlätta deras liv i samvaro med övriga människor i samhället samt undvikande av allvarliga komplikationer vid vanliga barnsjukdomar (t.ex. blindhet efter mässling p.g.a. A-vitaminbrist). FTMW ser också till att hålla en god kontakt och nära samarbete med de parter i samhället som är viktiga för barnens möjlighet att få fortsatt utbildning, såsom lärare, utbildningsdepartement, kommunala instanser och juridiska organ för ursprungsbefolkningens rättigheter.

Utförande Varje morgon kommer föräldrarna tillsammans med sina barn till FTMWs kontor. Medan föräldrarna i samarbete med personal från FTMW förbereder frukost till studenterna, utför barnen sin morgonhygien och klär sig för att gå till skolan. När barnen gått till sin skolundervisning erbjuder FTMW stödundervisning till stammarnas föräldrar för att de ska kunna lära sig att läsa och skriva, samt andra ämnen av intresse. När det är dags för lunch kommer barnen tillbaka och äter vad föräldrarna förberett. På detta sätt lär sig även föräldrarna hur de ska ge näring till sina barn och vilka ingredienser som krävs för att laga en näringsrik måltid. Kunskap de tar med sig till sitt egenhushåll. Efter skolans slut erbjuds studenterna läxhjälp, de kan även dröja kvar för att göra sina hemläxor på FTMWs kontor eftersom där finns tillgång till ljus, bord och stolar.

Pågående projekt:

 
Jovelyn förbehålls att använda pengarna som hon finner bäst för regnskogens barn, men hon kommer att redovisa årsvis via FTMS hur utvecklingen går.
 
 
 
Gåvor kan betalas i EURO till vårt swishnummer:  9004599
eller till följande konto:
90 04 59-9 EUR
90 04 59-9 SEK
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden

Om du vill ha mer information, kontakta:

FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Norreväg 11/46
S233 93 Svedala, Sweden
Phone: +46 40 497 969
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
90 04 59-9 SEK & EUR
9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                      Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office:
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Cell Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 

Sänd E-mail om du har frågor eller kommentarer om denna webbplats.

© Tribe Mission