FTMS - Filipino Tribe Mission Sweden

Adlay Agrikulturella projekt  HMP3051


 

Forskning och Utveckling FoU

Byggnations och miljöprojekt

Med anledning av arbetet för en bättre miljö och att göra det möjligt att öka mängden av nya bostäder för människor som flyttar in i småbyarna och städerna från olika stammar försöker FTMW att samordna konstruktionen av avloppssystem och byggnader för att undvika föroreningar.

Avloppssystem är något som inte utvecklats på ett tillfredsställande sätt i Filippinerna då det inte finns någon lösning på hur man ska bygga avloppsreningsverk för att hantera utsläppen från de många hemmen i städerna och byarna.

Det är viktigt att människor kan komma överens över stam-, språk-, traditions-, religionsgränser och politik om hur man kan skapa ett system som inte är för komplicerat att underhålla eller för dyrt att installera. I.o.m. att populationen ökar i snabb takt är denna fråga ett snabbt växande problem då, om det inte finns något reningssystem för utsläppen, detta kan leda till att människor drabbas av olika svåra sjukdomar i samband med ökningen av föroreningar.

Donationer

I arbetet med att utveckla metoder är vi mycket tacksamma för alla typer av stöd och hjälp vi kan få. Vi behöver pengar i utbildnings och produktionsområdena men också verktyg och materiel. Varje donation som görs kommer att visas och presenteras på Internet och du kan följa länken här för att se donationer och från var de kommer. Om du vill hjälpa oss så kan du enkelt kontakta oss via den kontaktinformation som finns nederst på varje sida.

 
 

Planteringsprojekt

Beskrivning

Auberginplantorna tar tre månader att driva upp medan ett Äpple-Guavaträd tar 1,5 år innan det bär sin första skörd.

Så här ser en nyplanterad aubergineplanta ut.

Under soltaket finns plats för både rastande arbetare och plantor.
 
 
 
 
 

Om du finner detta arbete intressant är du välkommen som bidragsgivare.


Gåvor kan överföras till följande konto:
Donations can be paid to us in EURO on followed account:
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
 
For further information, please contact:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 41 82 96-0
Bg 5495-2361
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission