FTMS - Filipino Tribe Mission Sweden

Donationer till det medicinska arbetet

Dentalverktyg för tandvård

Användningsområde i Filippinerna

DENNA SIDA ÄR UNDER ARBETE!
 
Dessa produkter har skänkts från tandläkarna Jane Schuss & Susanne Nilssons klinik i Malmö på Fersens väg 12.
 
Vi avser i första hand att använda dessa verktyg för vård bland stamfolk och fadderbarn i CARAGA-regionen, och i samarbete med lokala tandläkare som hjälper oss.
Följande bilder visar delar av verktygen och dess beskrivning. Beskrivningarna är ännu inte färdiga eftersom det är tandläkare som hjälper oss med dessa och just nu identifieras och översätts verktygen.
 
 

1. Formsprutor

Formsprutor

2. Avgjutningsformar

3. Olika typer av hållare

Olika typer av hållare

4. Skalärer

Skalärer

5a

5b

5c

5d

6. Kronbortagare, bladmått, artikulationstång, bladhållare

Kronbortagare

7. Olika typer av instrument

8. Tandvårdsspeglar

9. Olika typer av instrument

10.

Sterilförpackade instrument avsedda för operation 2a

Sterilförpackade instrument avsedda för operation 2b

Sterilförpackade instrument avsedda för operation 2c

Sterilförpackade instrument avsedda för operation, förhöjare, skalär och undersökningsverktyg 2d

Sterilförpackade instrument avsedda för operation 2e

 

 
 
 

Om du finner detta arbete intressant är du välkommen som bidragsgivare.


Gåvor kan överföras till vårt swishnummer:
    9004599
eller till följande konto:
900 - 4599 Bg
90 04 59-9 Pg
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
Om du vill ha mer  information, kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 90 04 59-9 SEK & EUR
123 - 9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                    Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Mob. Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission