FTMS - Filipino Tribe Mission Sweden

Mamanwa stammen


 

Skolan i Adlay/Pantukan

Vi presenterar här en rapport från skolan i Adlay/Pantukan.
 
Denna skolundervisning startade upp under våren 2006 i Pantukan och drevs tiden 2006 - 2008 av medlemmar i GNCC, Adlay. Lärare var Phoebe Grace (Ging-ging) Montañes som var medlem i kyrkan. 2007 flyttade verksamheten ner till Adlay då flera barn blev inskrivna på grundskolan där. Anledningen var det dåvarande samarbetet med byrådets ordförande som underlättade detta.
 
Sedan november 2011 driver FTMW vuxenutbildning och förberedande utbildning för grundskolan, vilket innebär att barn med stamidentitet först ska lära känna sin egen kultur och språk samt lära sig läsa från sitt eget språk innan man lär ut andra språk. Detta är ett arbete som sker i nära arbete med NCIPs regionala kontor, Butuan City, DepEd, Department of Education i Surigao del Sur och USC, Univeristy of San Carlos i Cebu City.
 
Denna Mamanwagrupp har byggt upp både en ny bosättning och sin egen skola i sin strävan att kunna ge sina barn en bättre framtid än vad de själva haft under sin uppväxt. Tyvärr lider stammens barn av undernäring då föräldrarna har långt till sina plantager. Detta är något vi startat samarbete med byns råd samt socialförvaltningen i Carrascal för att lösa.
 
Vill du också vara med att bidra till deras framtid?
 
Första rapporten 2006 från Ging-Ging:
Datu (hövding) Felipe och hans fru (stående till höger), barnens föräldrar med medarbetare Genalyn, Raquel Naome, och jag själv (Ging-ging) med mina elever.
De barn som har en namnskylt är mina elever.

Efter vår undervisning delar vi ut bröd, kex och juice till barnen och deras föräldrar (dock inte varje lördag eftersom vi inte har råd med det). Vi ber för att någon ska förbarma sig över den här Mamanwastammen.

 

Skolan i Taganito

 

Bakgrund till Mamanwas utbildning i Taganito. Drevs av TMC Taganito Mining Corporation.
Ansvaret för utbildningen är sedan 2011 övertaget av NCIP i Bad-as, sedan TMCs gruvdrift är klara på stammens ursprungsområde.

Läraren, Edelina Peraz, avlönas av TMC Taganito Mining Corp. för att undervisa Mamanwa i Taganito.

Skolklassen i Taganito

Hur man arbetar under lektionerna lärs ut steg för steg, just nu ar det bara roligt att vara där... i skolan!

Wow! Färgpennor används för första gången!

Ebenezer Morales tillsammans med Jovelyn Klaveness, dåvarande kassör i FTMS besöker skolan under maj månad 2006.

Mamanwas Datu i Taganito och Morales mellan två medarbetare från TMC Taganito Mining Corp. VD och en Ingenjör på var sida om Anton-Fredrik Klaveness på första raden. Under Juletid kommer TMC till Mamanwa och deltar i deras Julfirande. Det här teamet från TMC arbetar med Mamanwastammens utveckling i Taganito.

Utanför den gemensamma skolbyggnaden tillika byhuset finns en basketbollplan.

 

Om du finner detta arbete intressant är du välkommen som bidragsgivare.


Gåvor kan överföras till vårt swishnummer:
    9004599
eller till följande konto:
900 - 4599 Bg
90 04 59-9 Pg
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
Om du vill ha mer  information, kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 90 04 59-9 SEK & EUR
123 - 9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                    Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Mob. Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission