FTMS - Filipino Tribe Mission Sweden

Donationer till det agrikulturella arbetet

Patented in the US and in Europe

Patenterad
Patent Nr. 369823
Patent No. 50033
US Patent No. 3.749.034
Canada Patent No. 957.567

Planteringsverktyg för bl.a. granplantor

Användningsområde i Filippinerna

 
Detta planteringsverktyg används i Sverige för att ergonomiskt underlätta vid plantering av plantor, företrädesvis gran men även andra växter som kan passera planteringsröret.
 
I Filippinerna är inte gran ett aktuellt trädslag att plantera p.g.a. deras klimat men vi har tagit fasta på verktygets ergonomiska utformning då det underlättar för den som planterar då han slipper gå böjd och hacka med korp eller liknande verktyg för att få hål i marken för plantan samt att man med rak rygg kan genomföra större delen av arbetet och då också bära med sig en mängd plantor korrekt avlastade i bärsele.
 
Vi avser i första hand att använda verktyget vid plantering av auberginer men vi provar även verktyget för andra växter såsom t.ex. Äpple-Guava som är ett trädslag med en guavafrukt som påminner i konsistens och smak med äpple.
Nedan följer bilder som visar planteringsverktygets detaljer.
 
 

Röret sett ovanifrån som plantorna passerar på sin väg ner i jorden.

Under handtagen finns återställningshandtaget för att stänga konen efter plantering för att förbereda för nästa plantering och planta.

En närbild av konstruktionen för återställningshandtaget.

På den här bilden ser man följande underifrån: fotpedalen som används för att trycka ner konen i jorden sedan öppningspedalen som öppnar konen så att plantan kan passera från röret ner i jorden. Sist syns fjädern för återställning av konen som styrs från återställningshandtaget.

Detta är öppningspedalen som öppnar konen så att plantan kan passera från röret ner i jorden.

Närbild av konens konstruktion. Som du ser är konen väldigt robust.

 
Funktion
Nedan följer en bildserie som visar planteringsverktygets konstruktion och funktion.

För att åskådliggöra hur man använder planteringsverktyget skapade vi några "falska" plantor.

Med planteringsverktyget och våra plantor är vi nu redo att starta upp vårt arbete i den agrikulturella jorden. Var man ska plantera beror på plantans egenskaper, vilket behov som finns för vatten, jord och sol m.m. Verktyget är starkt och fungerar lika bra i djungeln som i skogen eller på åkern. För att göra det enkelt valde vi att plantera på en åker, men om behovet finns att plantera i en öppning i djungeln så kommer det att fungera lika bra.  

Konen pressas ner i marken med hjälp av fotpedalen.

Fotpedalen är monterad nederst på verktyget, var uppmärksam på att den trampas helt ner till marken.

Nästa steg är att vrida verktyget med hjälp av handtagen för att skapa ett hål för plantan.

När man vridit handtaget fram och tillbaka öppnar man enkelt konen med öppningspedalen.

Öppningspedalen är monterad en liten bit ovanför fotpedalen och pressas också hela vägen ner till marken. Detta för att öppna upp och ge fri väg för plantan ner i jorden.

Nästa steg är att släppa plantan genom röret. Plantorna kan bäras i en väska eller låda hängande från axlarna (visas inte på bild).

Verktyget lyfts sedan enkelt rakt upp medan man håller plantan försiktigt kvar med foten.

Jorden stampas försiktigt till runt plantan och det är dags att plantera nästa planta.  

När verktyget lyfts upp återställer man konen genom att dra i återställnings-handtaget...

och verktyget är redo att användas igen för nästa planta

och nästa...

Sådär ja, så enkelt fungerar det. Få se nu, vilken typ av plantor har vi?

Vi hoppas att få återkomma med anledning av den frågan... Lycka till!
 
 

Om du finner detta arbete intressant är du välkommen som bidragsgivare.


Gåvor kan överföras till vårt swishnummer:
    9004599
eller till följande konto:
900 - 4599 Bg
90 04 59-9 Pg
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
Om du vill ha mer  information, kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 90 04 59-9 SEK & EUR
123 - 9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                    Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Mob. Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission