FTMS - Filipino Tribe Mission Sweden

HMP3081

SOLDRIVET VATTENFÖRSÖRJNINGSPROJEKT I ADLAY

 

Departementet för landreform har genomfört ett vattenförsörjningsprojekt i Adlay.
 
Projektet har kostat motsvarande: SEK456.000 och har finansierats genom gåva av Spanska Regeringen.
 
Partner i projektet har varit Energidepartementet samt den lokala regeringsenheten (Local Government Unit LGU).

 

 
 
 
 
 
 
FUNKTION:
 
Systemet består av en vattencistern och en pumpanläggning. Pumparna får ström via elström som produceras via solceller på cisternens tak.
 
Vattnet pumpas upp ur en f.d. vattenkvarn vars vatten kommer från Marga River som rinner ner från bergskedjan runt byn.
 
Vattnet trycks sedan tack vare trycket som skapas av cisternens uppbyggnad ut i ledningar som grävts ner och letts fram till flera tappställen i byn.
 
De bybor som önskar använda vattnet betalar 35piso per månad (motsvarande 5,40 Kr.) De tappar upp vattnet på dunkar och bär det hem eller tvättar sig under kranarna vid tappstället/vattenkällan.

 

 

 

 

 

 

 

Cisternen/anläggningen är inte försett med någon som helst vattenrening eller filteranläggning bortsett från det naturliga stenfilter som bildats i botten av den gamla vattenkvarnen.
 
Uppe till vänster under cisternen finns en grov blå slang som förbinder de två kammare som finns i cisternen. Här skulle en vattenreningsanläggning kunna kopplas in för att tillse att bakterier och andra föroreningar filtreras bort innan folket använder vattnet. Även viss klorering kan vara lämplig.
 
Anläggningen har inhägnats för att förhindra att folk badar, tvättar och på annat sätt förorenar vattnet som pumpas upp.

 

 

 

 

 

 
Ni kan se en del av pump och pumprör i bakgrunden på ett nyuppgjutet cementrör vid kvarndammen.
 
FTMS/FTMW hoppas att finna sponsorer för att kunna fullfölja detta projekt med ett komplett reningssystem för vattnet till Adlay. Utvärdering om projektets utförande kommer att göras för att hitta det bästa alternativet.

 

Om du finner detta arbete intressant är du välkommen som bidragsgivare.


Gåvor kan överföras till följande konto:
Donations can be paid to us in EURO on followed account:
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
 
För mer information, vänligen kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 41 82 96-0
Bg 5495-2361
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.


© Tribe Mission