Barnhälsovård

 Projekt

I tabellen nedan kan du läsa vilka specifika projekt som är knutna till barnhälsovård och för vilket syfte insamlade pengar har beslutats att användas.
 
Observera att pengar som skänks till CYP1100 inte automatiskt går till nedanstående projekt, utan att dessa är separata projekt tillhörande barnhälsovård.
 
Pengar skänkta till CYP1100 Barnhälsovård används allmänt för att täcka barns behov i CARAGA-regionen och möjliggör för FTMW att inkludera barn som inte ingår i vårt ordinarie program. D.v.s. att vi kan erbjuda fler barn att följa med på hälsoundersökningar, att omfattas av vaccinationer, operationer m.m.
 
Nr. Beskrivning Projekt Nr. Länk
1100 Insamlingsbössor för Barnhälsovård CYP1100 1100
1101 Mareth Zalasar, Hornhinnetransplantation CYP1101 1101
 
 
 
Gåvor kan överföras till vårt swishnummer:
    9004599
eller till följande konto:
900 - 4599 Bg
90 04 59-9 Pg
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
Om du vill ha mer  information, kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 90 04 59-9 SEK & EUR
123 - 9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                    Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Mob. Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission