FTMW - Filipino Tribe Mission Sweden


A D L A Y, Carrascal


 

Adlay är en liten fiskeby belägen i provinsen Surigao del Sur c:a två timmars resa efter nordöstkusten från Surigao City. I Adlay bor c:a 3000 människor vars huvudsysselsättning är fiske och skogsbruk. Eftersom Adlay är beläget i en dalgång vid foten av berget Nubenta finns här inte så stora arealer att odla på som längre söderut mot Madrid, men dock finns lite ris och majsodlingar även här. Folket i byn lever en dag i taget, stress är väldigt främmande här. TV kan man se om man hissar antennen riktigt högt upp, berget på ena sidan och havet på den andra skapar stora mottagningsproblem. Telefonledningar finns inte dragna till byn heller men numera kan man på vissa platser få mottagning för mobiltelefon. Här distribueras inga dagstidningar utan all information som finns att tillgå är via de som har TV, de som varit in till någon av de större städerna eller från människor som är på besök från Manila eller utomlands. Mängden utländska besökare inskränker sig dock till en handfull kvinnor och en man som är gifta med utländska medborgare eller har arbete utomlands.
Folket i byn är mycket gästvänliga och tillmötesgående men otroligt blyga. I Adlay talar man förutom Visaya (Cebuano) ett eget språk som kallas Suriganon. Tagalog lärs ut i skolan och via karaoke och VCD-filmer håller man Tagalog vid liv. Engelska behärskas endast av ett fåtal som gått High School.
Observera att den vanligaste sysselsättningen för en mamma är att vara hemma och ta hand om familjen. Det hör till undantagen att kvinnor arbetar efter att de bildat familj, och traditionen här är att man ser upp till de familjer där mammorna kan vara hemmafruar och papporna försörjer familjen.
Du kan läsa mer om Adlay om du klickar här.
 
 
Fadderbarn

Områdesansvarig Adlay, Surigao Del Sur:
I Adlay har FTMS under hösten 2011 förnyat sitt samarbete med byrådet och kommunens socialnämnd, MSWD, att försöka nå ut med näring till så många barn som möjligt.
 
Adlay är ett pilotprojekt när det gäller att ge alla barn i grundskolan och, om möjligt, High School, en näringsriktig måltid varje skoldag.
 
Enligt båda skolornas rektorer svälter 90 barn av grundskolans 815, och 70 av High School 350 barn varje dag!
Rektorerna har därför bett oss att initialt ge frukost till dessa 160 barn i första hand.
 
Fadderavgiften, som inkluderar en måltid om dagen, alla månadens skoldagar, måndag till fredag, ges till detta ändamål. Intill vi har tillräckligt med faddrar för att ge alla barn mat, driver vi denna bespisning vid sidan om skolan i en så kallad FTMS Kids Club.
 
I FTMS Kids Club deltar föräldrarna gemensamt, och hjälper till att laga en näringsriktig måltid varje dag till alla fadderbarn, och barn anslutna via vårt skolmatsprojekt CYP1050.
Som fadder får du ett fadderbarn från Adlay som deltar i detta projekt, samt att du hjälper familjen varje månad med visst stöd som behovsanpassas enligt familjens situation. En liten summa sparas dessutom till en julklapp varje år.
Om du bara vill hjälpa barnen att få mat i skolan ska du istället för fadder, ge stöd till vårt projekt CYP1050, och märka det Adlay.
Vi visar inte längre bilder för att undvika trakasserier av barnen och deras familjer.

 

Gåvor kan överföras till vårt swishnummer:
    9004599
eller till följande konto:
900 - 4599 Bg
90 04 59-9 Pg
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
Om du vill ha mer  information, kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 90 04 59-9 SEK & EUR
123 - 9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                    Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Mob. Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 
Send E-mail if you have queries or comments about this website.
© Tribe Mission