FTMS - Filipino Tribe Mission Sweden

 

Donationer till projektarbetet


 

I vår strävan att skapa bättre förutsättningar för våra Filippinska vänner kommer vi att på denna sida presentera de gåvor som vi fått till vårt arbete inom de olika sektorerna. Gåvorna i sig kan bestå både av produkter viktiga för arbetet likaväl som större penningdonationer.
 
Om du själv har något du vill skänka kan du göra det genom vår organisation på något av de sätt som anges nederst på sidan. Om du bor utanför Sverige kan du använda följande konto för att sända ett bidrag till vårt arbete:
 
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
 
Detalj: Innehåll: Givare: Område:
Planteringsverktyg Funktion Lars Alexandersson, Posseberg, Kristinehamn, Sverige Agrikultur
Planteringsverktyg Användning Lars Alexandersson, Posseberg, Kristinehamn, Sverige Agrikultur
Hornhinnetransplantation CYP1101 Ekonomi & Försäkringsmäklarna i Malmö Medicin
Tandläkarutrustning Produkter Tandläkarna Jane Schuss & Susanne Nilsson, Malmö, Sverige Medicin
 
 
 

Om du finner detta arbete intressant är du välkommen som bidragsgivare.


Gåvor kan överföras till vårt swishnummer:
    9004599
eller till följande konto:
900 - 4599 Bg
90 04 59-9 Pg
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
Om du vill ha mer  information, kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
123 - 9004599 Swish
PG 90 04 59-9
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                    Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Mob. Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission