In English

Barnhälsovård CYP1100

 Beskrivning av insamlingsbössan

FTMS har placerat ut insamlingsbössor som avser konto CYP1100, Barnhälsovård, enligt beskrivningen nedan. Efter beskrivningen följer en tabell med de platser där insamlingsbössor finns. Om du är intresserad att samla in eller ha en insamlingsbössa i din verksamhet, vänligen kontakta Thor Klaveness enligt information nederst på sidan.

 

Gåva till

BARNHÄLSOVÅRD

i Filippinerna

 FTMS Filipino Tribe Mission Sweden arbetar bland Filippinernas ursprungsbefolkning för att bistå med utbildning för egen försörjning och utveckling i enlighet med Barnkonventionen.
 
Föreningen bildades i Sverige och Filippinerna 2005 och arbetar i södra Filippinerna på ön Mindanao med att hjälpa lokalbefolkningen att få kunskap och erfarenhet hur de kan försörja sig och samtidigt producera på ett miljövänligt sätt.
 
Vi samarbetar med lokala regeringsorgan och Universitet för att undervisningen till landets barn ska vara likvärdig. Vi är ett komplement och en samarbetspartner till flera större organisationer av olika bakgrund.
 
FTMS har en Kristen förankring men samarbetar med både Islamiska och Humanistiska organisationer när det gäller områden som utbildning och medicinsk vård. Insamlingen till barnhälsovård, CYP1100, går till barn och ungdomar som behöver hjälp till medicinsk vård samt till omkostnader för att de barn och ungdomar som bor ute i provinserna och de tropiska skogarna ska kunna ta sig till läkare, sköterska eller till barnmorska för mödrar. Ni kan läsa mer ingående om våra projekt i våra nyhetsbrev eller anmäla er som fadder till något av våra Filippinska barn.

Placering av FTMS Insamlingsbössor

Bössa Nr: Namn: Plats/adress: Kommun:
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7 Karamellagret Bodalsvägen 1 Kristinehamn
8      
9      
 
 
 
 
Gåvor kan överföras till vårt swishnummer:
    9004599
eller till följande konto:
900 - 4599 Bg
90 04 59-9 Pg
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
Om du vill ha mer  information, kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
123 - 9004599 Swish
PG 90 04 59-9
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                    Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Mob. Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission