FTMS - Filipino Tribe Mission Sweden

MADRID


 

Madrid hör tillsammans med Carmen till risdistriktet i Surigao del Sur. Efter landsvägen som går från Surigao City genom provinsen Surigao del Norte och genom de norra delarna av Surigao del Sur, som är ett bergigt område kommer man ner på slättlandet strax efter Cantilan som gränsar mot Madrid. Efter att ha stirrat in i bergväggar och djungel på ena sidan och Filippinska havet på den andra, breder här stora gröna risfält ut sig. Ibland ser man bara stora bruna rutor, då är det strax efter skörd och innan det nyplanterade hunnit växa upp.
 
Madrid är en egen kommun men en mycket liten sådan. Hit har även folk från Manobo bosatt sig i små byar kallade sitio.
Eftersom några av våra medarbetare bor och arbetar här har vi också tagit på oss ansvaret att göra tillvaron bättre för barnen här.
Här finns inga gatubarn, problemet är omvänt. Mamma och pappa måste arbeta hela veckan ute på fälten och de äldsta barnen får ta hand om de yngre. Bland våra fadderbarn har vi flickor som är ompysslade av sina äldre syskon. Det är viktigt att de alla får en chans att komma till skolan och lära sig läsa, skriva och räkna m.m. utan att känna stressen att hinna hem till sina små syskon.

Flera av våra fadderbarn som vi presenterar är från Sitio Tiguis i byn Magsaysay utanför Madrid centrum, men också från byarna San Vicente och Quirino. Flertalet av dessa barn hör till Manobo och har hamnat utanför det etablerade samhället. Vi vill verka för att de får en framtidstro i det att de genom utbildning blir införlivade i det Filippinska samhället.

För barnens och deras familjers säkerhet visar vi inte deras bilder på Internet.

 

Fadderbarn

Områdesansvarig Madrid, Surigao Del Sur:
Jeniffer Y. Urquia

Att vara fadder

 

Gåvor kan överföras till vårt swishnummer:
    9004599
eller till följande konto:
900 - 4599 Bg
90 04 59-9 Pg
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
Om du vill ha mer  information, kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 90 04 59-9 SEK & EUR
123 - 9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                    Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Mob. Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission

xc