FTMW - Filipino Tribe Mission Sweden


MAMANWA, Adlay/Pantukan


 

För 15 - 30 000 år sedan skakades den Asiatiska kontinentalsockeln av ett kraftigt jordskalv och en lång spricka uppstod som delade av ett större område i söder. Detta vulkaniska område kom att glida söderut och bilda vad vi idag känner som ögruppen Filippinerna. Med på denna långsamma förflyttning ut i Stilla havet följde ett mörkhyat folk som kallades Negriter. Dessa var de första inbyggarna på Filippinerna och levde i huvudsak uppe i bergen. När Malajerna flyttade in ifrån Indonesien kom de därför inte i någon större konflikt eftersom Malajerna i huvudsak livnärde sig på fiske och bosatte sig utefter kusterna medan Negriterna levde på djungelns frukter och stannade bland bergen och i inlandet.
Mamanwa (Mamanoa) är en av de södra Negritiska stammarna och hör till ursprungsbefolkningen på Filippinerna. Mamanwa är också en av de stammar som har hög prioritet i vår verksamhet. Mamanwa har under alla år sedan Filippinerna bosattes av Malajer redan på 1000-talet e.Kr. levt ett eget åtskilt liv utan inblandning i den nya tidens politik och religioner. I modern tid har fortfarande inte Mamanwa tillgång till skola, vård och omsorg som den Filippinska befolkningen har.
Det är av största vikt att deras barn införlivas i skolan för att få utbildning och ge utvecklingsmöjligheter vidare till nästa generation. Mamanwa har alltid utnyttjats i olika sammanhang, både som vägvisare till Filippinsk militär och NPA New People Army. I de sammandrabbningar och komplotter de har blivit inblandade i har de alltid dragit det kortaste strået. Inte för att de är farliga eller vildsinta utan för att de velat tjäna sitt uppehälle som vägvisare.
Mamanwafolket har inget fast arbete utan samlar ved och rotting som man bearbetar och säljer i de Filippinska byarna. Mamanwastammen i Pantukan var inte fast bosatt (2005) men övervägde att bosätta sig sedan FTMW förhandlat om möjligheten för dem att få plats vid byn Pantukan. Uppbyggnaden av en ny bosättning skedde under våren 2006 varvid denna grupp som den första av sin stam i området byggt en fast bosättning på egen hand. Denna stam, som av oss kallas  östra Mamanwa, lever på egna planteringar som man har på olika platser i djungeln. I väntan på skörd vandrar man runt bland de olika byarna och städerna och tigger ihop till mat och kläder.
Filipino Tribe Mission har nu upprättat en provisorisk skola i byn där stammen kan få näring och undervisning. Behovet hos Mamanwa av undervisning är enormt då ingen i stammen har någon som helst kunskap tidigare från skola eller annan utbildning. Vi har upprättat särskilda konton för undervisning i hygien, näring, agrikulturellt arbete, baskunskaper på grundskolenivå mm
Om du känner att du vill hjälpa ett barn som inte har någon skola att gå till för att få utbildning i ska du i välja ett barn från Mamanwa. I deras fall behöver vi ett enormt stöd för att kunna hjälpa till med hela samhällsstrukturen och inte bara det enskilda barnet.
Till mamanwa östra kan du bli gruppfadder till hela stammen. Avgift 150 Kronor per månad. Bli fadder
För barnens och deras familjers säkerhet visar vi inte deras bilder på Internet.
 
Fadderbarn

Områdesansvarig Mamanwa, Adlay/Pantukan, Surigao Del Sur:
Jovelyn Klaveness
Att vara fadder
 
 
Gåvor kan överföras till vårt swishnummer:
    9004599
eller till följande konto:
900 - 4599 Bg
90 04 59-9 Pg
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
Om du vill ha mer  information, kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 90 04 59-9 SEK & EUR
123 - 9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                    Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Mob. Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 

 Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission