FTMS - Filipino Tribe Mission Sweden

PROSPERIDAD


 

Prosperidad är provinshuvudstad i Agusan Del Sur och ligger utefter en mycket dålig länsväg mellan orterna Butuan City och Tandag som är provinshuvudstäderna i Agusan Del Norte respektive Surigao Del Sur. Egentligen var San Fransisco provinshuvudstad i Agusan Del Sur men efter en korrigering av de två städernas gränsområden kom Residenset med Borgmästarens hem att hamna i Prosperidad varför man valde att hellre byta officiell provinshuvudstad än att flytta Borgmästarens hem.

För fadderbarnen samarbetar Filipino Tribe Mission i detta område med Pastor Lorenzo Quintas som driver kyrkan Faith Christian Life Center i Prosperidad samt bibelskolan och förskolan Life Christian Bible Center och Pastor Romel Dalipe som driver kyrkan Ambassador Baptist Church. Till sin hjälp har han Flora Mae Dela Cerna för att nå ut till byarna i djungeln.
 
I Prosperidad samarbetar vi dessutom med Pastor Dodo Quisil, Four Square Church, inom medicinsk mission. Vi hoppas bl.a. att kunna etablera en diabetesklinik här. I de fall barn och vuxna får bidrag för medicinsk assistans, rådgör vi med Pastor Quisil.
I området finns barn med grava handicap samt sjukdomar som t.ex. Downs syndrom. Filipino Tribe Mission har som mål att ge dessa barn en oas där de får möjlighet att utvecklas och leva ett så normalt liv som sjukdomarna tillåter. Vi vill också sprida kunskap om de handicap och sjukdomar som finns för att på så sätt ge en ökad förståelse bland befolkningen och därigenom också en ökad villighet att handicapanpassa hem och platser där de handikappade vistas. Vi kommer efterhand att presentera denna långsiktiga verksamhet efterhand den framskrider. Ditt engagemang behövs i form av att du tar ansvar för ett eller flera fadderbarn i detta område. Enskilda gåvor som öronmärks för dessa projekt är mycket uppskattade.
För barnens och deras familjers säkerhet visar vi inte deras bilder på Internet.

 

Fadderbarn

 
Områdesansvarig Prosperidad, Agusan Del Sur:
Jeniffer Y. Urquia

Att vara fadder

 

Gåvor kan överföras till vårt swishnummer:
    9004599
eller till följande konto:
900 - 4599 Bg
90 04 59-9 Pg
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
Om du vill ha mer  information, kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 90 04 59-9 SEK & EUR
123 - 9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                    Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Mob. Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission

xc