FTMS - Filipino Tribe Mission Sweden

SANTIAGO


 

Santiago ligger utefter highway route (länsvägen) mellan Surigao City och Butuan City ungefär halvvägs emellan de båda orterna. I Santiago samarbetar Filipino Tribe Mission med Pastor Luciano A. Omba som ansvarar för Santiago Christian Mission Church. Kyrkan är medlem och sponsras av en Koreansk församling men behöver lokalt stöd i sitt arbete att nå stammedlemmar av Manobo.

Faktum är att Pastor Omba själv är av Manobostammen, från den del av stammen som härrör från Cantilan och Madrid på andra sidan berget sett från Santiago. Pastor Omba har f.n. inte hört något från sina Koreanska vänner som ska driva bibelskolan han förestår och Filipino Tribe Mission har som mål att, efter överenskommelse med Pastor Omba, hitta sponsorer dels till Manobos och Santiagos barn och dels till elräkningarna som skjuter i höjden när man ska bedriva bibelskola.

Manobo är liksom Mamanwa en stam som lever i utanförskap i Filippinerna.

Den undervisning om Manobo som visat sig ges i Manilas olika Universitet är ensidig och enkelriktad när Manobo som stam är stor och mångfasetterad.

För barnen och deras familjers säkerhet visar vi inte deras bilder på Internet.

 

Fadderbarn

Områdesansvarig Santiago, Agusan Del Norte:
Vakant

Att vara fadder

 

Gåvor kan överföras till vårt swishnummer:
    9004599
eller till följande konto:
900 - 4599 Bg
90 04 59-9 Pg
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
Om du vill ha mer  information, kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 90 04 59-9 SEK & EUR
123 - 9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                    Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Mob. Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission

xc