Barnhälsovård

 Projekt

I tabellen nedan kan du läsa vilka specifika projekt som är knutna till barnhälsovård och för vilket syfte insamlade pengar har beslutats att användas.
 
Observera att pengar som skänks till CYP1100 inte automatiskt går till nedanstående projekt, utan att dessa är separata projekt tillhörande barnhälsovård.
 
Pengar skänkta till CYP1100 Barnhälsovård används allmänt för att täcka barns behov i CARAGA-regionen och möjliggör för FTMW att inkludera barn som inte ingår i vårt ordinarie program. D.v.s. att vi kan erbjuda fler barn att följa med på hälsoundersökningar, att omfattas av vaccinationer, operationer m.m.
 
Nr. Beskrivning Projekt Nr. Länk
1100 Insamlingsbössor för Barnhälsovård CYP1100 1100
1101 Mareth Zalasar, Hornhinnetransplantation CYP1101 1101
 
 
 
Gåvor kan överföras till följande konto:
Donations can be paid to us in EURO on followed account:
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
 
For further information, please contact:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 41 82 96-0
Bg 5495-2361
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission