FTMS - Filipino Tribe Mission Sweden

Agrikulturella projekt  HMP3050


 

FTMW Filipino Tribe Mission Welfare har startat upp agrikulturell informationsverksamhet i området kring Adlay och Pantukan. Både Manobo och Mamanwastammarna är involverade och även många människor från Visayaspråkområdet. Vi vill på denna sida länka till några av de projekt som görs och även ge insikt i kommande arbeten som hör hemma inom detta ämne.

Det agrikulturella arbetet är väldigt vitt och "levande" med vilket menas att det ständigt förändras i samband med nya erfarenheter under arbetets gång. Vi försöker att sammanföra människor och organisationer som är intresserade i att hjälpa till med utvecklingen i hur man kan få det bästa resultatet i uttaget från havet och från skörden.
 
I det agrikulturella arbetet inkluderas utveckling av kunskap och utbildning i hur man förvaltar:
  1.  Fiske

  2.  Sädesplantering (ris, majs, vete m.m.)

  3.  Planteringar övrigt (kokos, banan, ananas m.m.)

  4.  Skogsvård (hardwood, papper, skogsavverkning m.m.)

  5.  Miljöfrågor

I utmaningen mellan människor att finna bättre lösningar vill vi presentera olika lösningar som används i olika länder i ett försök att ge inspiration att pröva fram nya metoder. Nedan kan du följa länkar till några av våra pågående agrikulturella projekt.
 
Projekt nummer: Projektinnehåll:
HMP3051 Adlay FoU
HMP3052 Pantukan Mamanwastammen
 
 
 
 
 
 

Om du finner detta arbete intressant är du välkommen som bidragsgivare.


Gåvor kan betalas i EURO till vårt swishnummer:  9004599
eller till följande konto:
90 04 59-9 EUR
90 04 59-9 SEK
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden

Om du vill ha mer information, kontakta:

FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Norreväg 11/46
S233 93 Svedala, Sweden
Phone: +46 40 497 969
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
90 04 59-9 SEK & EUR
9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                      Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office:
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Cell Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission