FTMS - Filipino Tribe Mission Sweden

Agrikulturella projekt  HMP3050


 

FTMW Filipino Tribe Mission Welfare har startat upp agrikulturell informationsverksamhet i området kring Adlay och Pantukan. Både Manobo och Mamanwastammarna är involverade och även många människor från Visayaspråkområdet. Vi vill på denna sida länka till några av de projekt som görs och även ge insikt i kommande arbeten som hör hemma inom detta ämne.

Det agrikulturella arbetet är väldigt vitt och "levande" med vilket menas att det ständigt förändras i samband med nya erfarenheter under arbetets gång. Vi försöker att sammanföra människor och organisationer som är intresserade i att hjälpa till med utvecklingen i hur man kan få det bästa resultatet i uttaget från havet och från skörden.
 
I det agrikulturella arbetet inkluderas utveckling av kunskap och utbildning i hur man förvaltar:
  1.  Fiske

  2.  Sädesplantering (ris, majs, vete m.m.)

  3.  Planteringar övrigt (kokos, banan, ananas m.m.)

  4.  Skogsvård (hardwood, papper, skogsavverkning m.m.)

  5.  Miljöfrågor

I utmaningen mellan människor att finna bättre lösningar vill vi presentera olika lösningar som används i olika länder i ett försök att ge inspiration att pröva fram nya metoder. Nedan kan du följa länkar till några av våra pågående agrikulturella projekt.
 
Projekt nummer: Projektinnehåll:
HMP3051 Adlay FoU
HMP3052 Pantukan Mamanwastammen
 
 
 
 
 
 

Om du finner detta arbete intressant är du välkommen som bidragsgivare.


Gåvor kan överföras till följande konto:
Donations can be paid to us in EURO on followed account:
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
 
For further information, please contact:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 41 82 96-0
Bg 5495-2361
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission