FTMS - Filipino Tribe Mission Sweden

G A C U B


 

Gacub är en by som hör till orten Carmen som ligger i Surigao del Sur. Gacub är beläget högt uppe på ett berg en halvtimmes färd med motorcykel in i djungeln och består av människor från stamfolket Manobo. Deras hövding heter Alito Sr Meniado. Alito är cocosnötodlare och har stora arealer som hans folk arbetar på säsongvis.

Alito försöker att få acceptans och status för sin by så att de får en stabil skola och sjukvård. Som det är nu händer det endast något varje valår (vart fjärde år). Anledningen till detta är att Gacub är en stor by med många invånare som har registrerat sin röstlängd (rösträtt vid val), varför många politiker som deltar i de lokala valen för posterna som Borgmästare, Guvernör och Senator kämpar om byns röster genom politiska åtgärder. Men eftersom det blir väldigt ryckigt, politikerna bygger skolor, lokaler, hälsostationer under valåret för att övertyga att de vill satsa på byn, men sedan när valet är över läggs allt på is till nästa val igen då ambitionerna på nytt tas upp, har byborna tröttnat och befinner sig i en apatisk inställning till utomstående "löftesgivare".

När Filipino Tribe Mission besökte byn 2004 med Pastor Fernando Aparicio, som är verksam för att höja förutsättningarna och därmed moralen och hoppet för befolkningen, ställde byborna efter information och godkännande från hövdingen upp på att ge fadderbarnsverksamheten en chans. Sedan 2005 fram till 2011 har Teodoro och Cholly Bat-ao tagit ansvaret för kontakten med byn och barnen. Teodoro och hans fru Zosima, även kallad Cholly, är representanter för ett område av Manobo.

Filipino Tribe Mission ser därför vikten av att vi solidariskt tar ansvar för de människor som lever här och kommer att arbeta aktivt för att få kontinuitet i skola och vård i byn. I Gacub finns många medicinska fenomen som fotograferats av vetenskapsmän och forskare av olika slag. Här finns människor som är albino samt barn som är skadade under graviditeten p.g.a. att modern intagit preparat som varit skadliga för fostret. Det är därför av högsta prioritet att dessa människor får den hjälp och information de behöver för att detta inte skall upprepas. De forskare som varit på besök har hittills, trots att man besökt platsen i många år, inte bidragit med någon form av hjälp i detta syfte.

För barnens och deras familjers säkerhet visar vi inte deras bilder på Internet.


 

Fadderbarn

Områdesansvarig Gacub, Surigao Del Sur:
Jeniffer Y. Urquia

Att vara fadder

 

Gåvor kan överföras till vårt swishnummer:
    9004599
eller till följande konto:
900 - 4599 Bg
90 04 59-9 Pg
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
Om du vill ha mer  information, kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 90 04 59-9 SEK & EUR
123 - 9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                    Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Mob. Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission

xc