FTMW - Filipino Tribe Mission Sweden


MAMANWA-stammen


 

För 15 - 30 000 år sedan skakades den Asiatiska kontinentalsockeln av ett kraftigt jordskalv och en lång spricka uppstod som delade av ett större område i söder. Detta vulkaniska område kom att glida söderut och bilda vad vi idag känner som ögruppen Filippinerna. Med på denna långsamma förflyttning ut i Stilla havet följde ett mörkhyat folk som kallades Negriter. Dessa var de första inbyggarna på Filippinerna och levde i huvudsak uppe i bergen. När Malayerna flyttade in ifrån Indonesien kom de därför inte i någon större konflikt eftersom Malayerna i huvudsak livnärde sig på fiske och bosatte sig utefter kusterna medan Negriterna levde på djungelns frukter och stannade bland bergen och i inlandet.
  Mamanwa (Mamanoa) är en av de södra Negritiska stammarna och hör till ursprungsbefolkningen på Filippinerna. Mamanwa är också en av de stammar som har hög prioritet i vår verksamhet. Mamanwa har under alla år sedan Filippinerna bosattes av Malayer redan på 1000-talet e.Kr. levt ett eget åtskilt liv utan inblandning i den nya tidens politik och religioner. I modern tid har fortfarande inte Mamanwa tillgång till skola, vård och omsorg som den Filippinska befolkningen har.
Det är av största vikt att deras barn införlivas i skolan för att få utbildning och ge utvecklingsmöjligheter vidare till nästa generation. Mamanwafolket har inget fast arbete utan samlar ved och rotting som man bearbetar och säljer i de Filippinska byarna.
 
  Mamanwa har alltid utnyttjats i olika sammanhang, både som vägvisare till Filippinsk militär och NPA New People Army. I de sammandrabbningar och komplotter de har blivit inblandade i har de alltid dragit det kortaste strået. Inte för att de är farliga eller vildsinta utan för att de velat tjäna sitt uppehälle som vägvisare.
  Om du känner att du vill hjälpa ett barn som inte har någon skola att gå till för att få utbildning i ska du i välja ett barn från Mamanwa. I deras fall behöver vi ett enormt stöd för att kunna hjälpa till med hela samhällsstrukturen och inte bara det enskilda barnet.
Till mamanwa kan du bli gruppfadder till hela stammen. Avgift 150 Kronor per månad. Bli fadder
 
 
StamFadder

Områdesansvarig Mamanwastammen:
Jeniffer Y. Urquia
Att vara fadder
Regnr: grmw001
Bli fadder
 
Mamanwa Taganito
Norra
Regnr: grmw002
Bli fadder
 
Mamanwa Adlay/Pantukan
Östra
 
Här kan du bli fadder till ett barn i Mamanwa:   Här kan du bli fadder till vuxen ungdom:  
Surigao del Norte

Taganito

Taganito

 
Surigao del Sur

Adlay

Adlay

 
 
Här kan du se projekt inom Mamanwa:
HMP3052

 

 
Gåvor kan överföras till följande konto:
Donations can be paid to us in EURO on followed account:
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
 
For further information, please contact:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 41 82 96-0
Bg 5495-2361
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.
 

© Tribe Mission