FTMW - Filipino Tribe Mission Sweden


MAMANWA, Adlay/Pantukan


 

Om du känner att du vill hjälpa ett en av våra yngre vuxna som inte är barn längre, men som inte har haft någon skola att gå till för att få utbildning, kan du välja en av våra ungdomar från Mamanwa. I deras fall behöver vi ett enormt stöd för att kunna hjälpa till med hela samhällsstrukturen och inte bara till de enskilda barnen. Om du väljer att stötta en av följande ungdomar som blivit vuxna är avgiften densamma som till fadderbarn.
Till mamanwa östra kan du bli gruppfadder till hela stammen. Avgift 150 Kronor per månad. Bli fadder
 
Stamfadder
Områdesansvarig Mamanwa, Adlay/Pantukan, Surigao Del Sur:
Att vara fadder
 
Gåvor kan överföras till vårt swishnummer:
    9004599
eller till följande konto:
900 - 4599 Bg
90 04 59-9 Pg
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
Om du vill ha mer  information, kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 90 04 59-9 SEK & EUR
123 - 9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                    Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Mob. Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 

 Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission