FTMW - Filipino Tribe Mission Sweden


MAMANWA, Adlay/Pantukan


 

Om du känner att du vill hjälpa ett en av våra yngre vuxna som inte är barn längre, men som inte har haft någon skola att gå till för att få utbildning, kan du välja en av våra ungdomar från Mamanwa. I deras fall behöver vi ett enormt stöd för att kunna hjälpa till med hela samhällsstrukturen och inte bara till de enskilda barnen. Om du väljer att stötta en av följande ungdomar som blivit vuxna är avgiften densamma som till fadderbarn.
Till mamanwa östra kan du bli gruppfadder till hela stammen. Avgift 150 Kronor per månad. Bli fadder
 
Stamfadder
Områdesansvarig Mamanwa, Adlay/Pantukan, Surigao Del Sur:
Att vara fadder
 
Gåvor kan betalas i EURO till vårt swishnummer:  9004599
eller till följande konto:
90 04 59-9 EUR
90 04 59-9 SEK
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden

Om du vill ha mer information, kontakta:

FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Norreväg 11/46
S233 93 Svedala, Sweden
Phone: +46 40 497 969
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
90 04 59-9 SEK & EUR
9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                      Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office:
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Cell Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 

 Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission