FTMS - Filipino Tribe Mission Sweden

KABANGAHAN och LANGKOAG


 

Kabangahan är en by som hör till orten Cantilan som ligger i Surigao del Sur. Kabangahan är beläget högt uppe på ett berg en halvtimmes färd med motorcykel in i djungeln och består av människor från stamfolket Manobo. Inte långt ifrån Kabangahan men längre in  i djungeln och upp i nästa berg ligger byn Langkoag som även de räknas in i detta arbete.

När Thor Klaveness besökte byn 2003 med Ebenezer Morales hade inte föreningen startats ännu men  det brann en iver hos Morales att försöka hjälpa dessa människor likt de som bor i Gacub. Sedan maj 2006 fram till 2011 har Teodoro och Cholly Bat-ao officiellt tagit ansvaret för kontakten med byn och barnen. Teodoro och hans fru Zosima, även kallad Cholly, är representanter för ett område av Manobo. Cholly arbetar för NCIP, ett organ för de inhemska stammar som finns i Filippinerna. P.g.a. för lite aktivitet i området har FTMWs styrelse övertagit ansvaret.

Filipino Tribe Mission ser vikten av att vi solidariskt tar ansvar för de människor som lever här och kommer att arbeta aktivt för att få kontinuitet i skola och vård i dessa två byar.

För barnen och deras familjers säkerhet visar vi inte deras bilder på Internet.


 

Fadderbarn

Områdesansvarig Kabangahan och Langkoag, Surigao Del Sur:
Jeniffer Y. Urquia

Att vara fadder

 

Gåvor kan överföras till vårt swishnummer:
    9004599
eller till följande konto:
900 - 4599 Bg
90 04 59-9 Pg
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
Om du vill ha mer  information, kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 90 04 59-9 SEK & EUR
123 - 9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                    Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Mob. Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission

xc