FTMS - Filipino Tribe Mission Sweden

KABANGAHAN och LANGKOAG


 

Kabangahan är en by som hör till orten Cantilan som ligger i Surigao del Sur. Kabangahan är beläget högt uppe på ett berg en halvtimmes färd med motorcykel in i djungeln och består av människor från stamfolket Manobo. Inte långt ifrån Kabangahan men längre in  i djungeln och upp i nästa berg ligger byn Langkoag som även de räknas in i detta arbete.

När Thor Klaveness besökte byn 2003 med Ebenezer Morales hade inte föreningen startats ännu men  det brann en iver hos Morales att försöka hjälpa dessa människor likt de som bor i Gacub. Sedan maj 2006 fram till 2011 har Teodoro och Cholly Bat-ao officiellt tagit ansvaret för kontakten med byn och barnen. Teodoro och hans fru Zosima, även kallad Cholly, är representanter för ett område av Manobo. Cholly arbetar för NCIP, ett organ för de inhemska stammar som finns i Filippinerna. P.g.a. för lite aktivitet i området har FTMWs styrelse övertagit ansvaret.

Filipino Tribe Mission ser vikten av att vi solidariskt tar ansvar för de människor som lever här och kommer att arbeta aktivt för att få kontinuitet i skola och vård i dessa två byar.

För barnen och deras familjers säkerhet visar vi inte deras bilder på Internet.


 

Fadderbarn

Områdesansvarig Kabangahan och Langkoag, Surigao Del Sur:
Jeniffer Y. Urquia

Att vara fadder

 

Gåvor kan överföras till följande konto:
Donations can be paid to us in EURO on followed account:
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
 
For further information, please contact:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 41 82 96-0
Bg 5495-2361
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission

xc