FTMS - Filipino Tribe Mission Sweden

U T B I L D N I N G


 

Filipino Tribe Mission Welfare in the Philippines är en sammanslutning av Kristna samfund i Filippinerna som arbetar med egna individuella projekt (ni kan se deras presentationer här). Flera av dessa samfund har som uppgift att sprida kunskap baserat på områdets möjlighet till inlärning. Detta är en mycket långsiktig process och samtidigt mycket svår p.g.a. att många konflikter uppstår mellan människor.

Filipino Tribe Mission har som gemensam organisation för dess parter enats om att föra fram en enhetlig utbildning i samarbete med Department of Education till de lokala invånarna. En utbildning som nu ska anpassas till de olika språk och traditioner som finns i föreningens område.


..::
Projekt ::..

Filipino Tribe Mission har förhandlat fram en lösning med Taganito Mining Corporation Ltd TMC för att kunna ge grundskoleutbildning till Mamanwa i Taganito, Claver i Surigao del Norte. Den gjorda överenskommelsen innebär att Filipino Tribe Mission har rätt att utnyttja de byggnader TMC byggt i bergen utanför Taganito för att idka utbildningsverksamhet för Mamanwas barn.

Filipino Tribe Mission skall i samarbete med Department of Education hitta en lösning för att utbilda och tillsätta lärare som behärskar de lokala språk som Mamanwa förstår.
Mamanwa, ett stamfolk i bergen, har under alla år stått utanför Filippinskt skolväsen då det dels har varit svårt att samla dem på en plats och dels varit svårt för Department of Education att finna utbildade lärare för uppgiften som också kan språket.

Nämnas bör i sammanhanget att Filippinerna har 84 officiella språk samt 99 olika dialekter inom dessa. Filippinernas regering har beslutat att språket Tagalog skall fungera som det officiella språk som kallas Pilipino samt att Engelska skall användas i de högre utbildningarna såsom High School och College.
Många människor ute i provinserna ser dock i dagsläget inte vitsen att kunna något annat språk än sitt eget eftersom man där inte alltid har tillgång till radio, TV och tidningar och inte heller har ett behov av att kunna kommunicera med människor utanför det egna samhället.

Department of Education har av rättviseskäl och på finansiella grunder inte praktisk möjlighet att utbilda lärare som skall behärska alla de språk som finns i Filippinerna varför en del folkgrupper blir efter med utbildningen.
Filipino Tribe Mission hoppas kunna bli den länk som Filippinerna behöver för att kunna lyfta sitt folk från den fattigdom, utslagning och korruption som brist på utbildning ofta leder till.

 

..:: Finansiering ::..

Inom området finns ett flertal företag som är internationella och som vi i samarbete med försöker finna finansiella lösningar med för att kunna ge alla barn en utbildning.
Filipino Tribe Mission finansierar denna verksamhet via sponsorer och bidrag.

Om du finner detta arbete intressant är du välkommen som partner eller bidragsgivare.


Gåvor kan överföras till följande konto:
Donations can be paid to us in EURO on followed account:
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
 
För mer information, vänligen kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 41 82 96-0
Bg 5495-2361
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission

xc