Board members - Styrelse
 

NYHETSBREV

INSAMLING

ÅRSREDOVISNING 90-Konto

 
 
 
FTMS - Filipino Tribe Mission Sweden
 

Vår Verksamhet

FTMS Filipino Tribe Mission Sweden grundades i februari 2005, och är en allmännyttig ideell förening vars funktion är att bistå biståndsprojekt bl.a. i södra Filippinerna i ett område på nordöstra Mindanao som kallas CARAGA region.

Projekten utarbetas bl.a. i samarbete med FTMW Filipino Tribe Mission Welfare som är en lokal samordningsorganisation för det samlade bistånd och missionsarbete som utförs i området.

 

Vår Mission

FTMS mission i linje med våra projekt är; att tillhandahålla integrerade bistånds- och skräddarsydda projekt bland folken i Filippinerna.

 

Vår Vision

FTMS vision är ett samhälle där allas rättigheter och behov är skyddade genom stöd till den lokala befolkningen att leva sina liv i en värdig miljö som uppfyller deras behov och förväntningar.

 

Våra Värderingar:

Kärlek, Ärlighet, Transparens och Ansvar

 

Våra Mål och målsättningar

 1.  Att främja och skapa medvetenhet om de mänskliga rättigheterna för lokalbefolkningen.
 2.  Att främja och upprätthålla god hälsa hos befolkningen.
 3.  Att främja ekonomisk delaktighet bland befolkningen i syfte att bekämpa fattigdomen.
 4.  Att främja livsmedelsförsörjningen bland befolkningen.
 5.  Att skapa och underhålla en källa av medel som kan underlätta för den lokala befolkningen till att främja deras allmänna välbefinnande, välstånd och levebröd.
 6.  Att främja näringsbehov till skolbarn och äldre.
 7.  Att främja och tillhandahålla rent vatten och sanitet bland den lokala befolkningen.
 8.  Att främja och vid behov ge ordentlig skydd för äldre personer.
 9.  Att främja självhjälpsinitiativ till socialekonomisk delaktighet av den lokala befolkningen för hållbar utveckling.
 10.  Att främja jämställdhet bland den lokala befolkningen och främja lika tillgång till sociala, kulturella, ekonomiska och hushållsresurser.
 11.  Att främja information till den lokala befolkningen och samhället om deras rättigheter, behov och ansvar. hälsa, fattigdomslindring och könsfrågor.
 12.  Att främja deltagande av den lokala befolkningen och samhället i planeringen och förvaltningen av gemensamma utvecklingsprogram.
 13.  Att stärka kapaciteten för familjer och samhällen att vårda och skydda sin försörjning.

 

Samarbetet omfattar arbeten såsom:
 •  Pågående Projekt
 •  Fadderbarnsverksamhet
 •  Fosterbarnsverksamhet
 •  Skolmat; åtgång - näring - kunskap
 •  Lärare; utbildning av lärare med kunskap i lokala språk för vidareutbildning av stamfolk
 •  Integrering stamfolk - lokalbefolkning; kunskap, kultur
 •  Samverkan mellan företag och människor, förmedling av arbete och kunskap
 •  Samverkan mellan statliga organ, företag och människor, utbildning, kulturutbyte, produktutveckling
 • Till det arbete som utförs krävs enorma resurser av pengar, tålamod, förståelse och kärlek. Vi tillsammans med dig kan vara med att främja denna utveckling till ett bättre samhälle där naturens resurser kommer till användning till gagn för alla, utan att risker för att korruption, skövling och miljöförstöring ska rubba balansen. Liksom regnskogarna i Sydamerika är viktiga för jordens befolkning hör även Filippinerna till det område där naturen påverkar den globala balansen.      Länkar till vårt arbete:

  Fadderbarn
  - Våra fadderbarn i Filippinerna

  Fadderskap
  - Hur det fungerar att vara fadder hos oss

  Filipino Tribe Mission Welfare in The Philippines
  - Vår Filippinska samarbetspartner
  (Denna sida är på Engelska)

  Denna verksamhet är partipolitisk oberoende, föreningen arbetar ekumeniskt, d.v.s. kyrkor i samarbete. De kyrkor som omfattas av samarbetet visas på länken här.
  Föreningens syfte är att förmedla kontakter mellan våra Filippinska partners och människor och organisationer i Europa för erfarenhetsutbyte och stöd.
  Hjälp FTMS Filipino Tribe Mission att tjäna pengar genom att ge några minuter av din tid. Gå in på https://www.paneljakten.se/index.php?c=ftms och bjud in dig själv och tipsa sedan familj och vänner. 30 kr när du blir aktiv medlem + pengar i lång tid framöver! Som medlem i Panel.se får man frivilliga undersökningar till sin mejl. När du svarar på dessa får både du och FTMS Filipino Tribe Mission pengar. Alla över 15 år kan vara med och vi tävlar om priser värda 15 000 kr!
  Tack för din hjälp!
   
  Gåvor kan betalas i EURO till följande konto:
  90 04 59-9 SEK
  90 04 59-9 EUR
  IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
  SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
  Bank: NORDEA Sweden
   

  Om du vill ha mer information om oss, kontakta:
  FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
  Att: Klaveness
  Norreväg 11/46
  S233 93 Svedala, Sweden
  Phone: +46 40 497 969
  Cell Phone: +46 705 987 266
  E-mail: ftms@tribemission.com
  SWEDEN WORLD & EUROPE €
  PG 418296-0
  Bg 5495-2361
  Print if payment is in SEK or EURO
  Bank: NORDEA Sweden
  IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
  SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
  FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                    Reg. No: CN200525494
   
  FTMW Office:
  Roaming: +63 921 274 3904 Smart
  Cell Phone: +63 910 139 7436
  E-mail: ftmw@tribemission.com
   

  Send E-mail if you have queries or comments about this website.

  © Tribe Mission