Pågående Projekt

I nedanstående lista hittar du projekt som Filipino Tribe Mission driver. Listan är organisationsöverlappande vilket innebär att de projekt som har en projektbeskrivning länkas vidare till denna och där redovisas om någon annan organisation än Filipino Tribe Mission är ansvarig. Alla nedanstående projekt kan stödjas genom Filipino Tribe Mission oavsett ansvarig organisation. FTMS har ansvar för att donerade pengar utbetalas och används enligt projektbeskrivning. Då alla projekt ännu inte lagts upp i dataregister förbehåller vi oss för detaljändringar. Information kan alltid fås via ftms@tribemission.com

Efter hand projektbeskrivningar läggs upp på Internet kommer projektnumren att länka vidare till dessa.

 

Nedanstående finner du de projekt som vi förutom fadderbarnen samlar in pengar till. Om du finner ett projekt som du finner intressant kan du följa länken till projektet genom att trycka på projektnumret.
 
Vid inbetalning av donation anges projektnumret enligt följande exempel:
1. Donation till Fosterbarn, uppsökande verksamhet hos fosterföräldrar
    Nollorna byts ut mot projektnumret d.v.s. CYP1012
2. Utbildning till mödrar om kost och hygien under humanitära projekt: HMP3062
 
* Menar att inbetalda donationer/bidrag fördelas jämnt eller används där det bäst behövs inom denna grupp
 
 
CYP1000   BARN & UNGDOM
 
Nr Beskrivning Projekt Nr Länk
010 Fosterbarn CYP1010 *
011 Uppsökande verksamhet bland gatubarn, föräldrar till gatubarn CYP1011  
012 Uppsökande verksamhet hos fosterföräldrar, utbildning, uppföljning CYP1012  
020 Näring, Utbildning CYP1020  
030 Hygien, Utbildning CYP1030  
040 Relationsuppbyggnad, Att vara ung i samhället CYP1040  
050 Skolbespisningar CYP1050 *
051 Förskolor och grundskolor CYP1051  
052 High school (motsvarande högstadiet) CYP1052  
053 Gymnasier CYP1053  
060 Utbytesverksamhet mellan skolor och klasser CYP1060  
070 Mentorskap för individuell och gemensam utveckling CYP1070  
080 Allemansrätten – Naturvård för alla – För unga CYP1080  
090 Sommarbarnsverksamhet CYP1090  
100 Barnhälsovård CYP1100 1100
101 Mareth Zalasar, Hornhinnetransplantation CYP1101 1101
 
 
 
EDP2000   UTBILDNING
 
Nr Beskrivning Projekt Nr Länk
010 Historia EDP2010  
020 Skolmaterial EDP2020 2020
030 Kultur EDP2030 *
031 Dokumentering av stammars historia EDP2031  
032 Dokumentering av stammars liv idag EDP2032 2032
033 Utbyte mellan stammar och folk EDP2033  
034 Utbyte nationellt EDP2034  
035 Utbyte internationellt EDP2035  
040 Allemansrätten – Naturvård för alla – Vuxenutbildning EDP2040  
050 Hygien EDP2050 *
051 Kvinnlig hygien EDP2051  
052 Allmän hygien EDP2052  
060 Graviditet, Amning, Fosterskador – Förebyggande utbildning EDP2060  
070 Barnkonventionen – Vad innebär den? EDP2070  
080 Kvinnans rättigheter och möjligheter i samhället EDP2080  
 
 
 
HMP3000   HUMANITÄRA PROJEKT
 
Nr Beskrivning Projekt Nr Länk
010 Näring HMP3010  
020 Motion HMP3020  
030 Kläder HMP3030  
040 Relationsuppbyggnad HMP3040  
050 Agrikulturell utveckling HMP3050 *3050
051 Adlay FoU HMP3051 3051
052 Pantukan Mamanwastammen HMP3052 3052
060 Kvinnans rätt i samhället HMP3060 *
061 Stödprojekt för utsatta kvinnor HMP3061  
062 Utbildning till mödrar om kost och hygien HMP3062  
063 Utbildning till blivande mödrar om havandeskap HMP3063  
070 Naturvård HMP3070  
080 Vattenrening HMP3080 *
081 Vattenreningsprojekt Adlay HMP3081 3081
  DONATIONER DONATOR  
 
 
 
CHP4000   KRISTNA PROJEKT
 
Nr Beskrivning Projekt Nr Länk
010 FTMW Driftsbudget CHP4010  
020 FTMW Transporter CHP4020  
030 FTMW Uppsökande verksamhet CHP4030  
040 Enskilda projekt via FTMW CHP4040 *
044 ABC Ambassador Baptist Church, Handikapputrustning CHP4044 4044
046 SCMC Santiago Christian Mission Church, Manobo CHP4046 4046
050 Enskilda projekt via FTMS CHP4050  
051 Jovelyn Klaveness, Regnskogens Barn CHP4051 4051
060 Bibelskola CHP4060 *
061 Missionärsutbildning CHP4061  
062 Sommarbarnsverksamhet i Filippinerna CHP4062  
   
 
 
REP5000   RELIGIONSOMFAMNANDE PROJEKT
 
Nr Beskrivning Projekt Nr Länk
010 Gruppfadderskap REP5010 *
011 Manobo REP5011 5011
012 Mamanwa REP5012 5012
013 Badjao REP5013  
020 Relationsuppbyggnad – Att leva tillsammans REP5020 5020
030 Husbyggnation REP5030 *
031 Husbyggnation till Islamiska bosättningar REP5031  
032 Husbyggnation till stammar REP5032 5032
 
 
FADDERBARN
 
* Inbetalda donationer/bidrag fördelas jämnt eller används där det bäst behövs inom denna grupp
 
 
Gåvor kan överföras till följande konto:
Donations can be paid to us in EURO on followed account:
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
 
For further information, please contact:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 41 82 96-0
Bg 5495-2361
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission