FTMW - Filipino Tribe Mission Sweden

 

S U R I G A O


 

På följande orter i Agusanprovinserna har vi fadderbarn, följ länken till ditt:
 

Surigao del Norte Taganito Surigao del Sur Adlay
  Mamanwa   Cantilan
      Gacub
      Madrid
      Mamanwa (Pantukan)

Att vara Fadder

. Surigao del Norte
 

Provinsen Surigao del Norte ser vid en första anblick på kartan ut att vara en mycket liten provins, i synnerhet i jämförelse med provinsen Surigao del Sur som troligen är en av de längsta i Filippinerna.

Till Surigao del Norte hör ett stort antal öar norr om Mindanao i havet mot öarna Leyte och Samar i vad som kallas Surigao Strait.

De största öarna heter Siargao Island, Bucas Grande Island, Humon Island och Dinagat Island.

Kustbandet i Surigao del Norte är mycket vackert med beväxta bergstoppar av pimpsten som sticker upp som små öar ute i havet, bildande fantasifulla former efterhand som väder och vind slipar dem. Havet inbjuder turister till surfing p.g.a. dess bränningar och för fiskaren finns möjligheten att fånga småhaj här.

 
Provinshuvudstaden heter Surigao City. I staden finns ett hamnområde med ett färjeläge för resor med båt till angränsande öar. Man har även ett färjeläge utanför staden som är beläget i Lipata där större färjor till Cebu och Manila avgår.
 
Infrastrukturen med färjeavgångar är mycket föränderlig här.

I Surigao City finns en hel stadsdel som är Amerikansk. Denna härstammar från den tid då Nato hade baser i Filippinerna. Kvar finns de soldater som blev ingifta i det Filippinska samhället men eftersom de inte längre är en del i det transportsystem som tidigare krävdes har också rutter och destinationer ändrats efterhand med de resandes krav.

 

Provinsens norra delar är bördiga med risfält medan de västliga delarna är bergiga. I den östra delen av provinsen finner man Mount Legaspi som är en del av bergskedjan som sträcker sig söderut genom östra Mindanao. Bergen är mineralrika och I Taganito finns ett av Filippinernas största dagbrott som drivs av Taganito Mining Corporation (TMC).

Filipino Tribe Mission har fadderbarnsverksamhet i detta område, och i samarbete med TMC har man en överenskommelse att TMC som också hjälper stammen Mamanwa med hus i ett litet område kallat Taganito Tribal Communication Center (Tricom), tillhandahåller lokaler till Filipino Tribe Mission i syfte för undervisning om FTM håller med lärare.

 
Personal från TMC kände väl till Sverige då Thor Klaveness besökte dem eftersom man i

huvudsak använder sig av två leverantörer av schakt-maskiner och dumpers, vilka är Komatsu och VOLVO.

 

Läs mer om TMCs engagemang
på denna
länk

. Surigao del Sur
 
Provinsen Surigao del Sur är en kustprovins och är beläget sydöst om Surigao del Norte med Filippinska havet i öster.
Provinsen täcker halva Mindanaos östkust och angränsar i söder mot provinsen Davao Oriental som täcker andra halvan.
 
Surigao del Sur är en fattig kustprovins med mycket djungel och dåliga vägar. En huvudväg leder från Surigao City i Surigao del Norte via provinshuvudstaden Tandag till Davao.
Befolkningen bor även här i koncentration efter huvudvägarna men ett stort antal stammar lever i djungeln i stort sett som man gjort sedan ön befolkades för flera tusen år sedan.
 
Filipino Tribe Mission har samarbetspartners som är uppväxta här och kan flera av stamspråken. De arbetar med att föra läs och skrivkunskap till bergs- och djungelfolken men månar samtidigt om att bibehålla kulturella traditioner som dans- och matkultur.

 

Gåvor kan överföras till vårt swishnummer:
    9004599
eller till följande konto:
900 - 4599 Bg
90 04 59-9 Pg
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
Bank: NORDEA Sweden
Om du vill ha mer  information, kontakta:
FTMS Filipino Tribe Mission Sweden                                                 Reg. No: 802422-2393
Att: Klaveness
Örngränd 3
681 43 Kristinehamn, Sweden
Phone: +46 760 675 238
Cell Phone: +46 705 987 266
E-mail: ftms@tribemission.com
SWEDEN WORLD & EUROPE €
PG 90 04 59-9 SEK & EUR
123 - 9004599 Swish
Bg 900-4599
Print if payment is in SEK or EURO
Bank: NORDEA Sweden
IBAN SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT (BIC-Code): NDEASESS
FTMW Filipino Tribe Mission Welfare Inc. Philippines                    Reg. No: CN200525494
 
FTMW Office
Roaming: +63 921 274 3904 Smart
Mob. Phone: +63 910 139 7436
E-mail: ftmw@tribemission.com
 

Send E-mail if you have queries or comments about this website.

© Tribe Mission